Vart meld til politiet etter kontroll av fartsskrivaren

foto