Drivstoffprisane: – Eg er sikker på at regjeringa har fokus på dette og ser at ein har dårleg tid

foto