Ungdom utdannar seg ut av bygdene, og denne tettstaden blir trekt fram som eksempel

foto