Vereide tydeleg om Kinn: – Gjennomslagskrafta er ei heilt anna om ein går vidare saman