Endrer varslingsrutinane i heile fylket på bakgrunn av den konkrete saka