Møtet er eit samarbeid mellom Stad kommune og Kystverket der dei vil orientere om det pågåande planarbeidet knytt til massar frå tunnelen.

Planen for dagen er som følger:

  • 18.00 – 18.05: Velkomen v/Kystverket

  • 18.05 – 19.00: Presentasjon av detaljregulering for Stad skipstunnel, v/Multiconsult og Kystverket

  • 19.00 – 19.15: Prosjektstatus med informasjon om leverandørkonferanse, v/Kystverket

  • 19.15 – 19.30: Beinstrekk og kaffi

  • 19.30 – 19.45: Orientering om pågåande planarbeid knytt til massar frå Stad skipstunnel v/Stad kommune og Multiconsult. (Lesto næringsområde, Kjøde næringsområde, Stad Molo, Moldestad næringsområde, Leikanger sentrum)

  • 19.45 – 19.55: Informasjon om andre planar knytt til tunnelprosjektet, v/Stad kommune og Multiconsult. (Berstadvatn vassverk, Selje sentrum, Mudring og utdjuping av Saltasundet)

  • 19.55 – 20.00: Avslutning