– Overkapasiteten på innanriksfly er førebels historie

foto