Sikta for vald og truslar, men nektar å forklare seg

foto