Sjølv om Daniel er frå Nord-Kinn har han likevel lyst å teste ut ordførarklubba

foto