Arbeid på staden utløyste alarm og utrykking

foto