– Sjølv om tunnelen var eit meisterstykke då den blei bygd, fyller den ikkje dagens krav