Har hatt sitt første møte: – Vi må få opp optimismen i bygda