Skal gjere arbeid på brua og stenger avkøyrsla til bustadfelta

foto