Spår hat og aksjonar frå nord om politikarane røyster ja til Kinn