24 huseigarar har meldt seg for å ta imot flyktningar