Står klar med nytt og helsefremmande treningstilbod for eldre

foto