Bruk av sikkerhetsbelte i buss redder liv og er påbudt å bruke, men det er kun fire av ti som faktisk bruker det.

Statens vegvesen og NHO Transport tar nå et krafttak for å få beltebruken i busser opp. En egen kampanje rettet mot passasjerene gjennomføres nå på en rekke ekspress- og flybusser over hele landet. Målet er at flere skal bruke belte i buss.

I en spørreundersøkelse gjennomført av Statens vegvesen sier hele 41 prosent av de spurte at de ikke bruker bilbelte i buss der hvor belte er montert. 22 prosent sier at de bruker det i meget stor grad, mens 19 prosent bruker det i stor grad. Dette står i skarp kontrast til bruken av bilbelte i personbiler der nærmere 95 prosent av alle bruker belte.

De eldste passasjerene har den høyeste bruken om bord i bussene, mens de yngste har den laveste. 64 prosent av busspassasjerer over 45 år sier de bruker belte, mens tilsvarende tall for gruppen 15-19 år bare er 20 prosent. Undersøkelsen viser at menn og kvinner har tilnærmet lik bruk.

Undersøkelsen viser at busspassasjerene i Telemark og Agder-fylkene (51 prosent bruker belte) er flinkest med beltebruk med passasjerene i Midt-Norge (48 prosent) og Nord-Norge (46 prosent) like bak. Dårligst ut kommer Vestlandet med 29 prosent beltebrukere.

Bestill abonnement på Fjordenes Tidende