– Personalavdelingen vår er ikke godkjent, og dersom vi ikke tar denne utbyggingen, så må vi verste fall redusere antallet barn, skriver styrerne Karin Myhre Refvik og Rita Mobakken i Skarevik barnehage i sin søknad til Vågsøy kommune.

Utbyggingen er anslått å koste 4,5-5 millioner kroner og barnehagen søker kommunen om én million kroner til tiltaket. Rådmannen tilråd at formannskapet torsdag avslår søknaden.

– Kommunen gir allerede det kapitaltilskuddet barnehagen har krav på, gjennom de årlige overføringene, mener rådmann Knut Ove Leite.