– Det er enormt mye å spare på å velge de løsningene som de mest effektive kommunene velger

foto