Markerte sin motstand mot vindkraft med flammer

foto