Har hatt for dårlige rutiner ved offentlige innkjøp - Innfører nytt innkjøpsreglement

foto