– Vi er overrasket over den generelt negative og polemiserende tonen mot både engasjementet i Bryggja krins og mot Selje og Eid kommune i saksfremstillingen, skriver ordførere og rådmenn i Selje og Eid etter å ha lest rådmann Knut Ove Leite sin anbefaling til Vågsøy-politikerne som skal uttale seg om Bryggjas ønske om å bli en del av Eid kommune.

Leite ser på ingen måte behovet for å utrede en justering av kommunegrensene.

– At Vågsøy kommune skal svekkes gjennom å bli fratatt i overkant av 8 prosent av innbyggerne uten at disse på noe punkt kan dokumentere å få bedre tjenester, strider mot grunnlaget for kommunereformen og regelverket for grensejustering.

Rådmannen mener Eid og Selje har hatt en vel aktiv rolle i prosessen så langt. Ledelsen i Eid og Selje har møtt representanter fra Bryggja utviklingslag og Fjordenes Tidende er kjent med at flere Vågsøy-politikere deler Leites syn på nabokommunenes opptreden i saken.

– Det er spesielt at slikt engasjement skjer og at ordførerne i flere sammenhenger omtaler Bryggja som en mulig fremtidig del av kommunen, mener Leite.

– Vi signaliserte at vi prinsipielt ser positivt på å inkludere Bryggja i en ny kommune dersom dette er et ønske i bygda – men presiserte at det må være ut fra et lokalt initiativ, opplyser ordførere og rådmenn i de to kommunene.

(Les hele svarbrevet fra Eid og Selje her.) Kommunene får støtte fra lederen i Brygja utviklingslag.

– Vi henvendte oss direkte til Eid og Selje og de var imøtekommende i motsatt til det man var den andre vegen. At vi hadde et møte med dem har vi vært helt åpne på og vi sendte også ut møtereferat i etterkant, sier leder Øystein Hessevik.

Tallet er dermed justert ned til 209 stemmeberettige i kretsen som har rundt 550 innbyggere. Hessevik har ingenting å utsette på justeringen, men mener det spiller mindre rolle om antallet på listen er noe lavere.

– Det er uansett et veldig sterkt engasjement i bygda rundt dette, sier Hessevik.

Torsdag skal formannskapet i Vågsøy ta stilling til om man skal støtte en utredning av grensejustering eller ikke. Politikerne i fylkets minste kommune er, i motsetning til Eid og Selje, neppe interessert i dette.

Utviklingslaget forventer at man får utredet en justering og fortsetter arbeidet mot dette.

– Ja, jeg regner med det blir utredet. Onsdag skal vi ha et åpent møte i grendehuset der vi får fram hva som er viktig for folk i skisseringen av en avtale med Eid og Selje, sier Hessevik.