Dette innlegget er skrevet av Rolf Bøe og stod på trykk i Fjordenes Tidende fredag 10. mars.

Vågsøy-Flora-Kinn

På mandag overvar jeg presentasjonen av intensjonsavtalen om den nye Kinn kommune.

Det var en flott presentasjon, fylt med alle gode intensjoner. Jeg var egentlig litt imponert over hva dette forhandlingsutvalget klarte å få til på vel 14 dager.

Hva så med det som kom fram i møtet, og som skulle bli så bra i en ny Kinn kommune:

• Vi blir en slagkraftig maktfaktor på kysten

Ja, blir vi det? Samla utgjør den nye kommunen 16-17 prosent av folketallet i fylket. Slik jeg ser det, blir vi ingen reell maktfaktor før kysten kan snakke med en stemme i saker som er viktige for kysten. Vi burde heller jobbe for det, enn å nærmest panisk slå oss sammen med en kommune vi ikke engang har felles grense med. I en ny vestlandsregion blir vi uansett en mygg.

• Avstanden mellom Florø og Måløy

Ifølge de som la fram intensjonsavtalen skulle ikke avstand bli noe problem. Både politikere og andre i Måløy har malt i lengre tid om hvor langt folk i Selje får til det nye kommunesenteret på Nordfjordeid. Med båt og ferje vil vel vi bruke nesten dobbelt så lang tid til Florø. Uansett hvor digitale vi blir, vil dette være en utfordring. Felles og større fagmiljø, som er en av intensjonene i den nye kommunereformen vil være nærmest umulig, rett og slett fordi ingen vil pendle med de store avstandene som blir i den nye kommunen.

• Vi blir utarmet fordi vi får lavere overføringer fra staten, og vi må derfor slå oss sammen nå

De fleste kommunene i landet har på dette tidspunktet valgt å ikke slå seg sammen med andre. At vi skal gå glipp av store overføringer, fordi vi ikke slår oss sammen nå, tror jeg rett og slett ikke på. Det vil komme mange flere runder med kommunesammenslåing, enten ved tvang, eller frivillig, og jeg vil se den regjeringen som skal «straffe» de som kommer til på et senere tidspunkt. Uansett står det under økonomiske virkemidler på regjeringen.no at der det er fattet nasjonale vedtak innen 1.1.2018 vil få ta del i virkemiddelpakken som er lagt fram nå. Så å presse igjennom et vedtak i løpet av mars er helt unødvendig.

• Vi skal øke antall ansatte i Vågsøy

Ingen skal sies opp i den nye kommunen, og i Vågsøy skal vi få flere nye arbeidsplasser. Dette bryter vel også med intensjonene i kommunereformen. Der er et av målene at vi skal effektivisere kommunale tjenester, for å få mer penger til andre formål. Får ikke den nye kommunen til det, har de egentlig i utgangspunktet feilet. Jeg er enig i at dette vil være vanskelig i den nye kommunen, rett og slett på grunn av avstanden mellom Vågsøy og Florø.

• Politiske realiteter

Vågsøy blir en lillebror i den nye kommunen. To tredjedeler av befolkningen bor i Flora kommune, og de vil også ha det samme maktforholdet i det nye formannskapet og kommunestyret. Det betyr at alle avgjørelser i den nye kommunen vil bli tatt av folk ifra Florø.

I realiteten betyr det at prioriteringene av de nye overføringene fra staten vil bli tatt av folk fra Florø, som selvsagt også vil prioritere hvor, og til hvilke formål pengene skal brukes.

Kommunesenteret blir i Florø, og jeg tror at alle ansatte i kommuneadministrasjonen på sikt vil være fra Florø, nettopp på grunn av at pendling for eksempel fra Måløy over tid ikke vil være aktuelt. Er det virkelig slik vi i Vågsøy vil ha det?

Konklusjonen min er at vi ikke har slikt hastverk som det nå legges opp til, og at vi bør legge denne kommunesammenslåingen til side, i alle fall inntil videre.

Vi bør ta opp igjen samtalene med andre som det kan være aktuelt å samarbeide med. Voksne folk bør kunne legge tidligere uttalelser og stridigheter til side og sette seg ned rundt bordet, for å se på mulige løsninger.

Hvis politikerne i Selje og på Eid mener noe med at de gjerne vil ha med Vågsøy, vil de gå til reelle forhandlinger med Vågsøy, og prøve å finne gode løsninger for alle parter.

Ingen får noe uten å gi noe, og så realistiske bør alle parter være.