Få piggdekkbrukere er viktig for å begrense helseskadelig svevestøv i de største byene.

Bergen-bilistene er best i Norge for tredje år på rad.