Seks menn og to kvinner vil ha styringa på kva som blir bygd i kommunen