Sikrer fjellsiden på rasstedet – stenger vegen

foto