Jobbar med å kartlegge hendingsforløpet: – Ei tragisk ulykke som råkar eit lite lokalsamfunn