Økte omsetningen, men resultatet fikk lide: – 2022 var et krevende år