Barn involvert i trafikkulykke – køyrt til sjukehus