Har starta kampen mot pøbelgrana i denne bygda også

foto