– Det er sjeldan at eit vegprosjekt gir så stor innsparing i køyrelengde og -tid

foto