– Innbyggarane må forvente ein annan tilgang til tenester dei neste fire åra

foto