Utdanning FJT: Studentane er «garantert» jobb. No vil skulen ha fleire klasser

foto