Meiner dagens skattepolitikk truar næringslivet i distrikta: – Det er hårreisande

foto