Andreas brukte julemarknaden til å lansere den nye boka om øya han er så glad i