Fartsdumpar og redusert fartsgrense skal bidra til å trygge skuleungane

foto