Har oppretta næringsfond for å legge til rette for omstilling og utvikling

foto