Krev at dei mest utsette raspunkta blir sikra innan ti år

foto