Frykter for turismen og friluftslivet i bygda om oppdrettsanlegg realiseres

foto