Vil gjerne strøyme fleire politiske møte for å nå ut til folket

foto