Aktor, politiadvokat Erling Melvær, meiner at den danske legen, som var sjåfør av den eine ulukkesbilen i ulukka på Bryggja påska 2013, handla uaktsamt.

Melvær meiner legen er skuldig i ulukka og at han må sone sju månader i fengsel.

I rettssaka i Fjordane tingrett, som har gått denne veka, har politiet prøvd å legge fram bevis på at legen køyrde langt over fartsgrensa, at han var påverka av medikament og at han var i feil køyrefelt då ulukka skjedde.

Bistandsadvokaten til dei seks borna til Anna Cieslak (49) Catharina Skage har sett fram krav om erstatning på 150.000 kroner for fem av barna, og 200.000 kroner for det yngste barnet.

Den tiltalte legen sin forsvarar, Paul Inge Angelshaug, seier til Fjordenes Tidende at klienten hans må frifinnast eller straffast på mildaste måte.

Det er ikkje kjent kor tid det vil bli avsagt dom i saka.