Vil gi Ingebjørg og Ole sentrale posisjonar i partiet

foto