Skavøypoll skule på fjerdeplass i nasjonal mattekonkurranse

foto