Anslår at 2.000 liter diesel har runne ut i sjøen

foto