Skal løfte opp Nordfjord som region på rekrutteringstreff

foto