Tente vardar for å markere motstand mot vindkraftutbygging