KS: Det er best både for tilsette og kommunen at saker om arbeidsmiljø blir tatt opp internt først

foto