Ny avtale skal gjøre det lettere for nye bedrifter å forske

foto