Klarar ikkje å ta imot dei som har behov for institusjonsplass: Må opne fleire plassar tidlegare enn planlagt

foto