Har fått midlar og skal jobbe for at eldre ikkje fell utanfor digitalt

foto